Τα Μέλη

Επιτίμα μέλη:

 

Hans Dietrich Genscher ( πρώην υπουργός εξωτερικών Γερμανίας)

Dr. Roland Wegener ( Γερμανός πρέσβης 2010-2012)

Wolfgang Hermann Dold ( Γερμανός πρέσβης 2012-2014)

Ο Σύλλογος αποτελείται από περ. 450 μέλη.

Προϋποθέσεις νέου μέλους:

Γνώση της γερμανικής γλώσσας

Γερμανόφωνος σύζυγος / σύντροφος

Φοίτηση σε γερμανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα

Απασχόληση σε γερμανική εταιρία ή οργάνωση

2 μέλη εγγυητές

Το Δ.Σ. του συλλόγου αποφασίζει για τις αιτήσεις νέων μελών

© Copyright Ελληνογερμανικός Σύλλογος "Φιλαδέλφεια"