Διοικητικό Συμβούλιο

 • Πρόεδρος

  Γεώργιος Μπέζης

 • Αντιπρόεδρος

  Hubert Eichheim

 • Ταμίας / Διαχειριστής:

  Χρήστος Νηρός

 • Γραμματέας

  Βασίλειος Σαρόγλου
  Ίρμελα Βερνάρδου
  Νικόλαος Κατεχάκης
  Dr. Andreas Laaser
  Αγγέλικα Ροσόλυμου

To παρών Δ.Σ. εξελέγει στις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης τον Ιούνιο του 2013.

Γραφείο του Συλλόγου
Χρήστος Νηρος
Μελίνα Παγώνη

© Copyright Ελληνογερμανικός Σύλλογος "Φιλαδέλφεια"