Διοικητικό Συμβούλιο

 • Πρόεδρος

  Γεώργιος Μπέζης

 • Αντιπρόεδρος

  Hubert Eichheim

 • Ταμίας / Διαχειριστής:

  Χρήστος Νηρός

 • Γραμματείς

  Βασίλειος Σαρόγλου
  Νικόλαος Κατεχάκης
  Alexander Roggenkamp
  Γεώργιος Διαμαντής
  Joachim Köchling

To παρών Δ.Σ. εξελέγει στις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης τον Ιούνιο του 2017.

Γραφείο του Συλλόγου
Χρήστος Νηρός
Angela Schober

© Copyright Ελληνογερμανικός Σύλλογος "Φιλαδέλφεια"